Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaEldharjarr Eldharjarr
5327 59ed 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

February 16 2020

I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viabesomeoneelse besomeoneelse

February 15 2020

8885 1f8d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathauturien thauturien
1364 3afc 390
Reposted fromhrafn hrafn
6767 805a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahrafn hrafn
9023 53a8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahrafn hrafn
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viahrafn hrafn
4521 5c76 390
Reposted fromGIFer GIFer viahrafn hrafn
4520 0673 390
Reposted fromGIFer GIFer viahrafn hrafn

February 14 2020

Reposted frompsychedelix psychedelix
9363 6712 390
Reposted fromGIFer GIFer viapsychedelix psychedelix
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
7536 83f6 390
Reposted fromkulamin kulamin viaeskapiza eskapiza
5792 de1f 390

February 13 2020

8128 6b19 390
Reposted fromaddoil addoil viahrafn hrafn
5308 3e0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamothsdevourer mothsdevourer

February 12 2020

5745 9c4b 390
Reposted from0 0 viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl