Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

3134 e419 390
Reposted fromzciach zciach viamarlylee marlylee
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viaaynis aynis
Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromkatalama katalama viaaynis aynis
4563 5291 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
6148 7e05 390
Reposted fromumorusana umorusana viabesomeoneelse besomeoneelse
4616 c19c 390
Reposted from777727772 777727772 viamarlylee marlylee
5160 a322 390
7034 a7e7 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaxannabelle xannabelle
7670 0289 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
7043 a6b1 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianayantara nayantara
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarlylee marlylee
9545 9294 390
death.
Reposted fromjagger jagger viamarlylee marlylee
8421 a0cf 390

danger:

The Lucky One (2012) 

Reposted fromrawriot rawriot viamarlylee marlylee
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viamarlylee marlylee

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viakomplikacja komplikacja
5988 f64a 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakomplikacja komplikacja
8106 a510 390
Reposted fromlaters laters vianayantara nayantara
5597 586b 390
Reposted fromolaosa olaosa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl