Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

8074 1126 390
Reposted fromGIFer GIFer viano-longer-kore no-longer-kore

September 18 2019

6495 9318 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viakompleksdziury kompleksdziury
6790 8326 390
Reposted frompiehus piehus viaSurvivedGirl SurvivedGirl

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.

Reposted frommarysia marysia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
5640 72a5 390
Reposted fromGIFer GIFer viasoSad soSad
Pożegnanie z dzieciństwem jest dla niektórych ludzi piekielnie trudne, wiąże się z uznaniem ogromnej straty. Paradoksalnie, im trudniejsze dzieciństwo, tym pożegnanie trudniejsze, bo wymaga rezygnacji z marzenia, że da się jeszcze coś naprawić. Zamiast się z tym zmierzyć, można utknąć w serii powtórek i mieć tego rodzica ciągle na nowo w osobach kolejnych parterów.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
9961 f400 390
8554 beb9 390
Reposted frombrumous brumous vianettle-carrier nettle-carrier
9353 85c5 390
Reposted fromanheros anheros vianettle-carrier nettle-carrier
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viakompleksdziury kompleksdziury
2365 1382 390
Reposted fromshakeme shakeme viayouareadonkey youareadonkey

March 28 2019

4129 2a58 390
Reposted fromdippi dippi viainsanedreamer insanedreamer
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
7808 1c37 390
Robin Doyle

October 19 2018

Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viaeredvareth eredvareth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl