Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia

— - Jarosław Borszewicz
Reposted fromlouve louve viaundoing undoing
9632 5abe 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaundoing undoing
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2885 9d74 390
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
0910 0536 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
8237 c2fc 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaveryrude veryrude
9248 613b 390

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

1930 b7bc 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
0405 f795 390
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaprzemeksic przemeksic
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

September 07 2017

6071 7657 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
0849 72f7 390
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
2287 0590 390
Reposted fromunco unco viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

August 28 2017

Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
4822 ce21 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
5625 6254 390
Reposted fromposzum poszum viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl