Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
6788 7ee2 390
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viaSurvivedGirl SurvivedGirl

November 13 2019

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
5415 26ac 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore
1169 4270 390
Reposted fromcorvax corvax viano-longer-kore no-longer-kore
3921 7738 390
Reposted fromeffic effic vianettle-carrier nettle-carrier
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viadumbscream dumbscream
1623 184e 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viadumbscream dumbscream
6025 3b88 390
Boogie Nights, P.T. Anderson (1997)
Reposted frommovieguy movieguy vianettle-carrier nettle-carrier
3684 e9ea 390
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viapl pl
Reposted frommrrru mrrru viainsanedreamer insanedreamer
6270 948b 390
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

October 30 2019

2972 f630 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabesomeoneelse besomeoneelse
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców

October 29 2019

8988 25a6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 28 2019

Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 
— Diana Sullivan
Reposted fromlovvie lovvie viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viasoko soko
1731 d7bb 390
Reposted fromsarazation sarazation viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl