Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

February 16 2018

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSurvivedGirl SurvivedGirl
2687 3669 390
Reposted fromreckon reckon viano-longer-kore no-longer-kore
Nie pozwól nikomu powiedzieć ci kim jesteś. Jesteś płomieniem, który nie może zostać ugaszony. Jesteś gwiazdą, która nie może przestać świecić. Jesteś tym, kim zawsze byłeś i to wystarczy. Każdy, kto patrząc na ciebie widzi ciemność, jest ślepy.
— Cassandra Clare
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Przyszedł taki czas, kiedy tylko przykrywając głowę kołdrą i wyobrażając sobie, że nie żyję, czułem się bezpiecznie, uspokajając się myślą, że jestem martwy, zapadałem w sen.
— Kuczok, Gnój
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianayantara nayantara

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
6308 631b 390

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viainsanedreamer insanedreamer

February 10 2018

3679 4631 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore
3678 5c0a 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

February 09 2018

6998 183c 390

Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaeazyi eazyi
6636 5ceb 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaeazyi eazyi
1342 a976 390
8638 6527 390
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
7872 6635 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamarlylee marlylee
1132 8ad6 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamarlylee marlylee
4599 a876 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl